תקציר מגילות קומראן העיקריות

(מחולק לסוגים ותקופות)

הרחבות על הקדמונים והתורה במעמד הר סיני השלמות לתנ"ך ובסגנונו מגילות מאוחרות כיתתיות טרום עד תחילת ימי חשמונאי
מגילות הקדמונים ועד מתן תורה לצד מתן תורה (שכתובים[1]) נבואות לאחר החומש ועד סוף התנ"ך ספרים בתר מקראיים טרום כיתתיים חיבורים ליטורגיים מיסטיים של עדת קומראן פולמוסים פנימיים נגד כתות אחרות

חנוך:

ספר מרכזי על המסורות שלפני מתן תורה, חילקוהו ל-4/5 חמישה ספרים (ואילו כתוב בו שהוא מסר 366 ספרים, כך שכנראה חלקה אבדו וחלקם אוחדו לספרים של היום).

חנוך היה גיבור מרכזי ובעל מסורת ומוסר לכל צדיקי הדורות עד מתן התורה.

ספר היובלים[2]:

ספר עיקרי בעדת קומראן שמודגש בברית דמשק ללימודו בדקדוק, קרוב למסורות ספר חנוך ששניהם המקור למיתולוגיות יווניות[3], חלקים ממנו הועתקו בחלקים לשלושה מדרשים פרושים: מדרש תדשא, בראשית רבתי, אסף הרופא.

פשר יהושע:

מציין את סיבת אי כיבוש ירושלים ובניית המקדש (בגלל חטא הגבעונים ואופן הריגת עוג.

ספר טוביה[4]:

הגרסה הארוכה של הנוסח היוני המתועד בקודקס סינאיטיקוס (קודקס של תרגום השבעים מהמאה הרביעית לסה"נ שמקורו במנזר סנטה קתרינה בסיני) ולתרגום הלטיני הקדום היא הקרובה ביותר לגרסת מגילות קומראן.

שירת עולת השבת:

מנהג קדום ישראלי לשיר שירת מלאכים בשבתות, בדומה ל

מגילת 'מקצת מעשי התורה' (4QMMT):

נשלחה לכהן החשמונאי (כנראה) שנשאר בירושלים בזמן שעדת המגילות עברו ליישוב קומראן בגלל ההתייוונות (והטומאה) בנוגע ל-22 הלכות (מספר טיפולוגי: 22 מינים בבריאה ודורות עד יעקב אבינו). ההשערה שהצדוקים אימצו את הלכות אלו (כפי שהפרושים מציינים עליהם).

המגילה החיצונית לספר בראשית[5] (Q1ApGEN):

מספרת בארמית קדומה (טרום מקראית-פרסית, העברית אבדה בתקופה זו לפי ספר היובלים), את סיפורי הקדמונים והאבות בגוף ראשון זהו (ולכן חוקרי מקרא מכנים אותה: "תנ"ך משוכתב"). כך למשל:

-נוח נראה (נולד בלונדיני עם עינים כחולות ומיד דיבר ועוד ועוד).

-סיפור פרעה ושרה שהייתה בת 60 היא היתה אידיאל היופי.

-הר בעל חצור הוא המיקום שממנה הראה ה' לאברהם אבינו את כל הארץ (והוא אכן ההר הגבוה בשומרון).

מגילת המקדש

מתחילה במעמד הר סיני (שמות לד') כאשר הדובר בה הוא ה' האלוהים, ולכן זה התורה המלאה שקביל משה רבינו, ואילו ספר דברים הוא התמצות של משה רבינו בדבריו. המגילה מיועדת לכוהנים שניתן להם יותר פירוט (כמהות התושב"ע כטענת הפרושים), והיות ורוב העם אינו צריך את כל הפרטים הנוספים והקטנים האלו, אינם מפורטים בספר דברים. עם זאת, נראה שספר דברים יותר מקבל, ולא ברור אם משה רבינו עשה זאת על דעת עצמו.

מגילת המקדש מוזכרת במסכת מגילה (ירושלמי פ"א ה"א): "מגילה שכתוב בה תבנית המשכן" שנמסרה למשה, ומשה ליהושע ועד ללווים בדוכנם.

מזמורי וחוכמת שלמה:

בן סירא:

ספר חוכמה ומוסר כמו ספר משלי, היחיד שנמצא בקומראן, מצדה והגניזה הקהירית.

4Q521  חזון המשיח:

נקרא גם משיח השמים והארץ.

קישור לקריאה[6].

Q1H מגילת ההודיות

37 מזמורים המתחילים במילים אודך ה'.

מגילת הענקים:

שלושה ענקים שידועים לנו גם היום מוזכרים בה: גלגמיש (בכתב יד אחר: גלגמיס) וחובבש (הוא ידוע לנו היום כחומבבה). הם נולדו מהזיווג בין העירים לבנות האדם.

גלגמש מלך ארך, גיבור האפוס המסופוטמי הקרוי על שמו..

האפוס זה נזכרת גם המפלצת חומבבה, ששמרה על יער הארזים.

תפילת מנשה

מגילת בני האור נגד בני החושך - המלחמה Q1M:

הסוגה הספרותית (ז'אנר) לא ממש מוגדר כיוון שבמגילה יש טקטיקה, תפילות והלכות, המגילה מתארת מלחמה שתימשך 50 שנה, כאשר בשנת השמיטה לא נלחמים  (ז"א סה"כ 43 שנים של מלחמה פעילה) בני האור ילחמו מול בני החושך (הכוללים גוים ויהודים) והרעיון שבני האור ינצחו, וכדי שזה יקרה צריכים שהמלאכים יעזרו להם (ז"א יש המון אנגלולוגיה.

1QS מגילת הסרכים:

או "סרכים", כוללת את סרך היחד, העדה והברכות, זוהי מגילת החוקים. נשתמרה במצב טוב.

צוואות השבטים

אפוקריפונים:

הבדל נוסף בין ספר דניאל לאפוקריפון של ירמיההוא בעובדה שבאוקריפון, בניקוד למצופה מחיבור אפוקליפטי, הדובר הוא האל ולא מלאך. אמת,האפוקריפוןמבטא ריחוק מהאל; האל מסתיר את פניו מהעם בזמן הגלות. אולם לפני הגלות ולאחריה הוא שב ומתקרב לשראל, זאת ועוד, באפוקריפון מוזכרים אמנם מלאכי המשטמות השולטים בעם, אולם אין למלאכים אלה יריבים ואף לא עמיתים, ותמונת אחרית הימים אינה כוללת, לפחות בחומר שהשתמר בידינו, את תחיית המתים או מהפכה קוסמית כלשהי.

פשרים???

מגילת  ???? שיש בה ציטוט של דניאל[7] פרק יב'.

מגילת נוח:

  • מגילת אסתר [8]

שמריה טלמון הראה שאנשי קומראן רואים את עצמם כהמשך של בית ראשון ומנסים לכתוב כך אך הם מושפעים מהארמית, זוהי עברית פסבדו מקראית, ניסו לכתוב כמו בית ראושן אך לא תמיד יצא להם. א.      מזמורי המורה – כתובים בגוף ראשון יחיד, והם מיוחסים למורה הצדק בהשערה, שהרי כך אנו נדע יותר על מורה הצדק. מי שחיבר אותם מאוד פתוח ומספר על חסרונותיו: כיצד לקה בגאווה ובגלל זה תלמידו עזבו אותו  והוא עשה תשובה ואז חזרו אליו והוא היה צריך לברוח ועוד ועוד , וקל להזדהות איתו כיון שהוא חושף את חולשותיו, (לעומת זאת בתהלים יש מזמורי עולי רגל, בקשת עזרה אך אין מזומורים של בעיות נפשיות שניתן להזדהות איתם). ברור שהוא היה המנהיג והיה לו יכולת ביטוי מאוד גבוה, מבחינה ספרותית אלו המזמורים היפים, ב.   מזמורי הקיהלה – הרבה פחות יפים מדברים בכלליות וכל הקבוצה מבקשת המון סליחה ומהללים את האל.


[1] לכאורה מגילות אלו דומות לשכתוב שיש במקרא עצמו על ספר 'מלכים', הלא הוא ספר 'דברי הימים', ובשמו בתרגום השבעים: "תוספות".

[3] כגון: יובלים כג' - המקור ל'מעשים וימים' (106-201) של הסיודוס מהמאה ה-7 לפנה"ס, מלחמת טרויה מתומצת גם בפרק ה' 7-9: "ועל בניהם יצא קול מלפניו לדוקרם בחרב ולהסירם מתחת השמים: ויאמר לא ישכון רוחי על האדם כי הוא בשר ויהיו ימיו מאה ועשרים שנה: וישלח את חרבו ביניהם להרוג איש את רעהו. ויחלו להרוג זה את זה עד נפלו הכל בחרב ונכרתו מן הארץ".

[4] ספר אחיקר מיב שבמצרים נמצא מהמאה החמישית לפסה"נ.

[7] תיארוך מתחמק ללא פחמן 14 של ספר דניאל במגילות קומראן: http://christianthinktank.com/qwhendan3a.html

[8] והרי בן סירא שמסכם את ספרי התנ"ך אינו מזכירה (פרקים מד'-נ'). גם לפי הפרושים בבראשית רבא: "והתני: מעשה שהיה ר' מאיר באסיא ולא היה שם מגילת אסתר וקרא לה מפיו וכתבה", ודעות דומות בבבלי יומא כט' ע"א; מגילה ז' ע"א. מאידך, בספר המקבים ב' טו' 36 נזכר במפורש חג הפורים: "ויגמרו כולם בלב אחד לבלתי הניח את היום ההוא בלתי מצוין כי אם לחוג אותו בשלושה עשר לחודש שנים עשר, אד שמו בלשון הסורית, יום אחד לפני יום מרדכי".

כניסות: 3056
קטגוריה: תיאור ופירוש מגילות ים המלח עידכון אחרון ב-שלישי, 11 אפריל 2017 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

אתר מגילות קומראן/ים המלח The DeadDea Scrolls

תובנות (בעזרת מחקרים אקדמיים) מתומצתות (רובם עד מעט עמודים תוך הרחבה בהערות שוליים) על מגילות קומראן/ים-המלח/מדבר יהודה/הגנוזות, דרכם בפירוש התנ"ך, זיהוי עדת קומראן כבני-צדוק הכוהנים ו/או האיסיים, והמחלוקות עם הפרושים-חז"ל, צדוקים והרקע ההיסטורי עד ומול החשמונאים-מכבים. המיקוד נסוב על העתקות/שיבושי המסורת וסיבותיהן אל המשנה, גמרא וספרות הפרושים – תושב"ע.

 

חופשיות שימוש והעתקה

באתר מגילות ים המלח אין זכויות יוצרים: מותר להפיץ את ההצעות לעיל והמידע שבדף זה באופן חופשי, ללא צורך בציון המקור, וכן מותר לשנות ולעבד לצורך שימוש בתוכן למסמכים אחרים. ניתן לקבל מידע נוסף ומענה לשאלות בתחום באמצעות פנייה לדוא"ל: scrollsqumran@gmail.com
פנייה מקוונת באתר: לחץ כאן