טבלת מיקרו-המזלות לפי מגילת קומראן 4Q318

להרחבה ראו ב מאמר: 'לוח 364 ומיקרו-מזלות'

יום בחודש הירחי/החודש הירחי

ניסן

אייר

סיוון

תמוז

אב

אלול

תשרי

חשוון

כסלו

טבת

שבט

אדר

1

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

2

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

3

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

מאזניים

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

4

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

5

סרטן

סרטן

בתולה

מאזניים

מאזניים

עקרב

גדי

גדי

דגים

טלה

שור

תאומים

6

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

7

סרטן

אריה

מאזניים

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

טלה

טלה

שור

תאומים

8

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

9

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

10

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

גדי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

11

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

12

מאזניים

מאזניים

קשת

גדי

גדי

דלי

טלה

טלה

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

13

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

14-יד'

מאזניים

עקרב

גדי

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

סרטן

סרטן

אריה

בתולה

15

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

16

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

אריה

אריה

בתולה

מאזניים

17

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

18

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

19

גדי

גדי

דגים

טלה

טלה

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

20

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

21

גדי

דלי

טלה

טלה

שור

סרטן

אריה

אריה

מאזניים

מאזניים

עקרב

גדי

22

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

23

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

דלי

24

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

25

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

26

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

מאזניים

קשת

גדי

דלי

דגים

27-כז'

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

28

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

מאזניים

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

29

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

30

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

לבדיקת אימות שהמזל אכן תואם למצב השמימי (המזל במצב הירח), ראו באתר זה: https://www.moontracks.com/lunar_ingress.html

סדר המזלות לפי מאקרו המזלות החודשיים לפי השמש לעומת סדר המזלות לפי מיקרו-המזלות החודשיים לפי הירח:

שמש: מאקרו המזלות:

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזיים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

ירח: מיקרו-המזלות:

שור

טלה

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

סדר השבטים לפי עניינים ומקורות שונים:

סדר הלידה:

                       

שערי המקדש לפי מגילת המקדש לט'-מא':

                       

שערי העיר ירושלים לפי יחזקאל ??

                       

שערי העיר ירושלים לפי מגילת ירושלים החדשה בארמית

לוי (מזרח)

יהודה

ראובן

יוסף

בנימין

יששכר

זבולון

גד

דן

נפתלי

אשר

שמעון

מיקרו-מזלות אלו מהווים את האסטרולוגיה המדויקת היחידה, כיוון שמזלות אלו נצפים גם היום בתאריכים אלו סביב הירח כל יומיים/3. אין אלו המזלות החודשיים המוכרים (וגם לא ה"אופק" שלהם). להסבר על משמעות המזלות הנכון (שגם כאן הרוב השתבש),ניתן לקרוא בדף 'לוח שנה 364 יום, מיקרו-מזלות והירח', אך המקורות לידע אסטרולוגי אישי משולבים בפיזיונומיה שבמגילה אחרת.

             טבלת מיקרו-המזלות לפי מגילת קומראן 4Q318. להרחבה ראו

    באתר: www.deadseascrolls.co.il  תחת הלשונית 'לוח 364 ומיקרו-מזלות'

כניסות: 363
קטגוריה: לוח שנה 364 יום ומיקרו-מזלות עידכון אחרון ב-חמישי, 12 מרס 2020 נכתב על ידי עורך אתר הדפסה דואל

אתר מגילות קומראן/ים המלח The DeadDea Scrolls

סקירת מגילות קוּמְרָאן, סיכום מחקרן והצעות להשתלשלות מסורותיהן בתושבע דרך החסידים. סיכום מחקרים, ניתוח והשוואה לספרות הפרושים-חז"ל ולספרים החיצוניים בבית שני. זיהוי הכתות שהתפתחו מעדת-היחד: האיסיים, בייתוסים, צדוקים, פרושים והיחס לבית חשמונאי-המקבים.

דוא"ל של עורך האתר: scrollsqumran@gmail.com, פנייה מקוונת באתר: לחץ כאן