יום בחודש הירחי/החודש הירחי

ניסן (טלה)

אייר (-1: שור)[1]

סיוון (+2: תאומים)

תמוז (+2: סרטן

אב (+3אריה)

אלול (+4: בתולה)

תשרי (+: 5מאזים)

חשוון

כסלו

טבת

שבט

אדר

1

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

2

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת: 20.1.020 ירד גשם

גדי

דלי

דגים

טלה

3 (אוויר)

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

מאזניים

קשת

גדי: תחילת תפילה לגשמים

דלי

דגים

טלה

שור

4

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

5 (מים)

סרטן

סרטן

בתולה

מאזניים

מאזניים

עקרב

גדי

גדי

דגים

טלה

שור

תאומים

6

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

7

סרטן

אריה

מאזניים (שבועות 15.3)

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

טלה

טלה

שור

תאומים

8 (אש)

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

9

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

10 (אדמה)

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

גדי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

11

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

12 (אוויר)

מאזניים

מאזניים

קשת

גדי

גדי

דלי

טלה

טלה

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

13

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

14-יד'

מאזניים

עקרב

גדי

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

סרטן

סרטן

אריה

בתולה

15 (מים)

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור (סוכות ירחי של חז"ל שסימנו רע אם גשם, ורעם לפי מגילת 4Q318)

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

16

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור (כנ"ל, הרחבה בהערת השוליים)

תאומים

אריה

אריה

בתולה

מאזניים

17 (אש)

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים (10 ימים פיגור מלוח 364)

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

18

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

19 (אדמה)

גדי

גדי

דגים

טלה

טלה

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

20

גדי

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

21

גדי

דלי

טלה

טלה

שור

סרטן

סרטן

אריה

מאזניים

מאזניים

עקרב

גדי

22 (אוויר)

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

23

דלי

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

דלי

24 (מים)

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

25

דגים

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

26 (אש)

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

מאזניים

קשת

גדי

דלי

דגים

27-כז'

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

28

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

מאזניים

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

29 (אדמה)

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

30

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

שמש: מאקרו המזלות החודשיים:

טלה

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

ירח: מיקרו-המזלות 2.5 יום:

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

טבלת מיקרו-המזלות לפי מגילת קומראן 4Q318. להרחבה ראו באתר: www.deadseascrolls.co.il  תחת הלשונית 'לוח 364 ומיקרו-מזלות'.

לבדיקת אימות שהמזל אכן תואם למצב השמימי (המזל במצב הירח), ראו באתר זה: https://www.moontracks.com/lunar_ingress.html

לוח מיקרו מזלות לפי מגילת 4Q318. להרחבה ראו גפים תחת הכותרת 'לוח 364 ומיקרו-מזלות'     באתר:   www.deadseascrolls.co.il  .

סדר המזלות לפי מאקרו המזלות החודשיים (שמשיים-טרופיים) לעומת סדר המזלות לפי מיקרו-המזלות החודשיים לפי הירח:

ייתכן שהסיבה שלוח המזלות של הירח – המיקרו, מתחיל בשור ולא בטלה, מכך שהירח לא זרח ביומיים וחצי הראשונים לבריאת המאורות (יום רביעי של בראשית).

סדר שבעת כוכבי הלכת:[2]

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

הליוס

שמש

ירח

מאדים

מרקורי

יופיטר

ונוס

סדר השבטים לפי עניינים ומקורות שונים:

סדר החודשים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

סדר לפי השעות בשעון

12 מזרח

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

תאריך הלידה:

1.1

15.3

14.9

1.4

  ?

4.5

7.7

12.8

9.6

5.7

2.11

21.10

שערי המקדש לפי מגילת המקדש לט'-מא' ומגילת ירושלים החדשה בארמית

לוי (מזרח)

יהודה

ראובן

יוסף

בנימין

יששכר

זבולון

גד

דן

נפתלי

אשר

שמעון

סדר לפי

                       

שערי העיר ירושלים לפי יחזקאל מח'

ראובן

יהודה

לוי

יוסף

בנימין

דן

שמעון

יששכר

זבולון

גד

אשר

נפתלי

          שמות המזלות בסדר המיקרו: מגילה 4Q318 – ארמית; עברית; יוונית בכתב אנגלי:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

מגילה 4Q318  – ארמית:

תורא

תאומיא

סרטנא

אריא

בתולתא

מוזניא

עקרבא

קשת

גדיא

דולא

נוניא

דכרא

עברית:

שור

תאומים

סרטן

אריה

בתולה

מאזניים

עקרב

קשת

גדי

דלי

דגים

טלה

יוונית (כתב אנגלי)

Taurus

Gemini

Cancer

Leo

Virgo

Libra

Scorpio

Sagittarius

Capricorn

Aquarius

Pisces

Aries

מיקרו-מזלות אלו מהווים את האסטרולוגיה המדויקת היחידה, כיוון שמזלות אלו נצפים גם היום בתאריכים אלו סביב הירח כל יומיים/3. אין אלו המזלות החודשיים המוכרים (וגם לא ה"אופק" שלהם). להסבר על משמעות המזלות הנכון (שגם כאן הרוב השתבש),ניתן לקרוא בדף 'לוח שנה 364 יום, מיקרו-מזלות והירח', אך המקורות לידע אסטרולוגי אישי משולבים בפיזיונומיה שבמגילה אחרת.

             טבלת מיקרו-המזלות לפי מגילת קומראן 4Q318. להרחבה ראו

    באתר: www.deadseascrolls.co.il  תחת הלשונית 'לוח 364 ומיקרו-מזלות'

 

[1] אלו הימים של קציר שעורים כאשר לא אמורים לרדת בהם גשמים, ואז הרעם הוא כקללה: 'הֲלוֹא קְצִיר חִטִּים הַיּוֹם אֶקְרָא אֶל יי וְיִתֵּן קֹלוֹת וּמָטָר' (שמ"א יב' 17). נופל בחודש ירחי מאקרו-מזל של תאומים, וייתכן שעליו מכוונת מגילה 4Q318 שמציינת סימן לאומי רק אם ישמעו רעמים: '[אם בתורא‏] ירעם מסבת על[.... ‏[ו‏]ע֯מל למדינתא וחרב֯‏ [בד]רת מלכא ובמדינתא ב[... להוא ולערביא‏ [      ]א כפן ולהוון בזזין אלן בא[לן‏... אם בתאומיא י֯רעם דחלה ומרע֯ מנכריא'. להרחבה ראו במאמרי זה: https://www.deadseascrolls.co.il/364-day-calendar-and-micro-zodiac

[2] בספר חנוך ב' הסלאבי יא' 48 (ניתחתי אותו כחיצוני ופסול ובפרק בעניין) יש חלוקה אחרת של כל כוכב לכת ליום בשבוע.

כניסות: 3486
קטגוריה: לוח שנה 364 יום ומיקרו-מזלות עידכון אחרון ב-שישי, 05 פברואר 2021 נכתב על ידי עורך אתר הדפסה דואל

אתר מגילות קומראן/ים המלח The DeadDea Scrolls

סקירת מגילות קוּמְרָאן, סיכום מחקרן והצעות להשתלשלות מסורותיהן בתושבע דרך החסידים. סיכום מחקרים, ניתוח והשוואה לספרות הפרושים-חז"ל ולספרים החיצוניים בבית שני. זיהוי הכתות שהתפתחו מעדת-היחד: האיסיים, בייתוסים, צדוקים, פרושים והיחס לבית חשמונאי-המקבים.

דוא"ל של עורך האתר: scrollsqumran@gmail.com, פנייה מקוונת באתר: לחץ כאן